Εκτελεστικός Διευθυντής: Παύλος Νικολαΐδης

Οικονομικός Διευθυντής: Αχιλλέας Σπύρου

Εκπρόσωπος Τύπου / Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου: Αντρέας Δημητρίου

Υπεύθυνος Μάρκετινγκ: Παναγιώτης Καμασιά

Επιχειρησιακός Λειτουργός: Απόστολος Μικελλίδης

Διοικητικός Λειτουργός: Σάββας Σωκράτους

Υπεύθυνος Εισιτηρίων: Αντρέας Πέτρου

Τιμ Μάνατζερ: Δημήτρης Μ. Δημητρίου

Λογιστήριο: Γιώτα Ρωτού

Υπεύθυνος Εμπορικού Τμήματος: Γιώργος Παναγιώτου

Λειτουργοί Εμπορικού Τμήματος: Νάντια Γεωργίου, Παναγιώτης Δημητρίου

Οργανωτικός Υπεύθυνος Ακαδημίας: Αντρέας Μηλιώτης

Λειτουργοί Ακαδημίας: Κωστάκης Γιαννουρής, Χαράλαμπος Αργυρού

Τηλεφωνικό Κέντρο / Γραμματεία: Χριστίνα Χρίστου