Προσωπικό

Εκτελεστικός Διευθυντής: Παύλος Νικολαΐδης

Εκπρόσωπος Τύπου / Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου: Αντρέας Δημητρίου

Υπεύθυνος Μάρκετινγκ: Παναγιώτης Καμασιά

Επιχειρησιακός Λειτουργός: Απόστολος Μικελλίδης

Διοικητικός Λειτουργός: Σάββας Σωκράτους

Υπεύθυνος Εισιτηρίων: Αντρέας Πέτρου

Υπεύθυνος Πρώτης Ομάδας: Δημήτρης Μ. Δημητρίου

Λογιστήριο: Γιώτα Ρωτού

Υπεύθυνος Εμπορικού Τμήματος: Γιώργος Παναγιώτου

Λειτουργός Εμπορικού Τμήματος: Δημήτρης Δημητρίου

Οργανωτικός Υπεύθυνος Ακαδημίας: Αντρέας Μηλιώτης

Λειτουργοί Ακαδημίας: Κωστάκης Γιαννουρής, Χαράλαμπος Αργυρού

Τηλεφωνικό Κέντρο / Γραμματεία: Χριστίνα Χρίστου

February 23, 2017