Παρουσίαση Σχεδίου Ομολόγων στη Λευκωσία, ανοικτή για το κοινό

Παρουσίαση του Σχεδίου Ομολόγων, ανοικτή για το κοινό, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στο Συνεδριακό Κέντρο της ΠΕΟ (ισόγειο), η οποία θα ξεκινήσει στις 19:30.

Πληροφορίες για το Σχέδιο Ομολόγων: http://bit.ly/2tqkE0N

September 6, 2017