Ιστορικές μορφές

Σωτήρης Καϊάφας

Σωτήρης Καϊάφας

Συμμετοχές: 476
Γκολ: 321
Περίοδος: 1967-1984

Ανδρέας Κανάρης

Ανδρέας Κανάρης

Συμμετοχές: 503
Γκολ: 190
Περίοδος: 1968-1985

Κώστας Λυμπουρής

Κώστας Λυμπουρής

Συμμετοχές: 132
Γκολ: 73
Περίοδος: 1948-1959

June 1, 2017