ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος Αντώνης Τζιωνής
Α’ Αντιπρόεδρος Λάκης Πολυκάρπου
Β΄ Αντιπρόεδρος Γιαννάκης Ιωάννου
Γενικός Γραμματέας Ανδρέας Πασιουρτίδης
Β’ Γενικός Γραμματέας Χαράλαμπος Ρωσσίδης
Μέλος Μιχάλης Ιορδάνους
Μέλος Νίκος Χαραλάμπους
Μέλος Φώτος Ιωάννου
Μέλος Κώστας Κωνσταντίνου
Μέλος Γιάννος Τραν
Μέλος Νικόλας Βαλανίδης
Μέλος Χριστόδουλος Χριστοδούλου
Μέλος Μαρίνος Στυλιανίδης
Μέλος Μάριος Θεοδοσίου
Μέλος Αντώνης Τσικκουρής

February 22, 2017