ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος Αντώνης Τζιωνής
Α’ Αντιπρόεδρος Πανίκος Νεοφύτου
Β΄ Αντιπρόεδρος Λάκης Πολυκάρπου
Γενικός Γραμματέας Χρίστος Νεοφύτου
Β’ Γενικός Γραμματέας Ανδρέας Πασιουρτίδης
Μέλος Μιχάλης Ιορδάνους
Μέλος Νίκος Χαραλάμπους
Μέλος Φώτος Ιωάννου
Μέλος Κώστας Κωνσταντίνου
Μέλος Χαράλαμπος Ρωσσίδης
Μέλος Γιαννάκης Ιωάννου
Μέλος Χριστόδουλος Χριστοδούλου
Μέλος Μαρίνος Στυλιανίδης
Μέλος Μάριος Θεοδοσίου
Μέλος Αντώνης Τσικκουρής

February 22, 2017