ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος Αντώνης Τζιωνής
Α’ Αντιπρόεδρος Λάκης Πολυκάρπου
Β΄ Αντιπρόεδρος Γιαννάκης Ιωάννου
Γενικός Γραμματέας Χρίστος Νεοφύτου
Β’ Γενικός Γραμματέας Ανδρέας Πασιουρτίδης
Μέλος Μιχάλης Ιορδάνους
Μέλος Νίκος Χαραλάμπους
Μέλος Φώτος Ιωάννου
Μέλος Κώστας Κωνσταντίνου
Μέλος Χαράλαμπος Ρωσσίδης
Μέλος Νικόλας Βαλανίδης
Μέλος Χριστόδουλος Χριστοδούλου
Μέλος Μαρίνος Στυλιανίδης
Μέλος Μάριος Θεοδοσίου
Μέλος Αντώνης Τσικκουρής

February 22, 2017