Ο Σύλλογος ενημερώνει πώς τα Μέλη του, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, υπερψήφισαν την πρόταση που έχει καταθέσει ο κ. Σταύρος Παπασταύρου για διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην υλοποίησή της.

Ψήφισαν: 504
Υπέρ: 489 (97%)
Κατά: 10 (2%)
Αποχή: 5 (1%)