Ενόψει της Καταστατικής Συνέλευσης και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ο Σύλλογος ενημερώνει για την κατάσταση των Μελών του:

2018 είναι τα εγγεγραμμένα Μέλη στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου

Τα Μέλη του Συλλόγου, κατά ηλικιακές κατηγορίες:

18-39 ετών: 744 Μέλη (37.0%)
40-65 ετών: 1022 Μέλη (50.6%)
65+ ετών: 252 Μέλη (12.4 %)

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, δικαίωμα ψήφου στην επικείμενη Καταστατική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση, διατηρούν 1129 Μέλη, αριθμός ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί, καθώς εισπράξεις συνδρομών θα γίνονται στις 29/05/2018, στον χώρο διεξαγωγής των Συνελεύσεων.