Στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η ΟΜΟΝΟΙΑ έχει προσφέρει τρία Εισιτήρια Διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2016-17, στον Παγκύπριο Αντιαναιμικό Σύνδεσμο.

Με μεγάλη χαρά η ΟΜΟΝΟΙΑ προβαίνει σε τέτοιου είδους ενέργειες, καθώς η ιστορία της, ο χαρακτήρας της, οι αξίες και τα ιδανικά της, την προστάζουν να πρωτοπορεί στην προσπάθεια για τη δημιουργία μιας κοινωνίας, στην οποία θα κυριαρχούν η ανθρωπιά και ο αλτρουισμός.

Στη μακρά της ιστορία, η ΟΜΟΝΟΙΑ βρισκόταν πάντοτε στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στην Κύπρο, με κύριο μέλημα την άσκηση των δραστηριοτήτων της και την προσήλωσή της σε θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Η ΟΜΟΝΟΙΑ, στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, θα συνεχίσει να συνεισφέρει με διάφορους τρόπους στην κοινωνική συνοχή και την πρόοδο, στηρίζοντας προσπάθειες αντιμετώπισης προβλημάτων συγκεκριμένων ομάδων συνανθρώπων μας.