Ο Σύλλογος ενημερώνει πως πληρωμές συνδρομών μελών ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 15 Ιουλίου, στις 24:00. Ακολούθως, τα μέλη θα μπορούν να πληρώσουν τη συνδρομή τους στο χώρο διεξαγωγής της Συνέλευσης, την ημέρα διεξαγωγής της.

Υπενθυμίζεται πως η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018, στις 16:00 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στην Λευκωσία.

Δικαίωμα ψήφου στις Συνελεύσεις έχουν όλα τα τακτικά μέλη, πλην των νέων μελών που πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρώσει 3 μήνες ως μέλη.

Όλα τα μέλη πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι το προηγούμενο μήνα πριν τη Συνέλευση. Μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις.

Κατά την προσέλευσή τους στο χώρο διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα, σε σχέση με την ταυτότητά τους (πολιτική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης).