Καλούνται όλα τα μέλη του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018, στις 10:00 στο ξενοδοχείο «Hilton Park» στη Λευκωσία.

Απαρτία θεωρείται ότι αποτελεί το ½ σύν ένα των τακτικών μελών που πλήρωσαν τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά, οπότε και όσοι παρευρίσκονται θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.

Δικαίωμα ψήφου στις Συνελεύσεις έχουν όλα τα τακτικά μέλη, πλην των νέων μελών που πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρώσει 3 μήνες ως μέλη.

Όλα τα μέλη πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και να έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι τον προηγούμενο μήνα πριν τη Συνέλευση.

Μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  1. Ενημέρωση για ενέργειες που υλοποιήθηκαν και προγραμματίζονται, καθώς και για τα οικονομικά δεδομένα του Σωματείου
  2. Συζήτηση

Λευκωσία 08/02/2018


Αθλητικός Σύλλογος ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας