ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – 12/07/2023

Αθλητικός Σύλλογος ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας

26/06/2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Καλούνται όλα τα μέλη του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023, στις 17:00 στο χώρο δεξιώσεων Pavilion (Αβραάμ Αντωνίου 2, Λακατάμια 2330), στη Λευκωσία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 54 του Καταστατικού του Συλλόγου, απαρτία θεωρείται ότι αποτελεί το ½ συν ένα των τακτικών μελών που πλήρωσαν τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά, οπότε όσοι παρευρίσκονται θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.

Με βάση το Άρθρο 57 του Καταστατικού, κάθε μέλος που επιθυμεί να εγγράψει θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ζητήσει τούτο γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο 5 εργάσιμες μέρες πριν την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εάν θα το εγγράψει ή όχι. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη θέματα που ζητούνται από το 1/3 των μελών.

Με βάση το Άρθρο 61 του Καταστατικού, δικαίωμα ψήφου στις Συνελεύσεις έχουν όλα τα τακτικά μέλη, πλην των νέων μελών που πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρώσει 3 μήνες ως μέλη. Όλα τα μέλη πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και να έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι τον προηγούμενο μήνα πριν την Συνέλευση. Μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους δεν έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις.

Συνεπώς, καλούνται όλα τα μέλη να τακτοποιήσουν τις συνδρομές τους το συντομότερο δυνατό, για να έχουν δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  1. Παρουσίαση/Ενημέρωση σχετικά με την νέα συμφωνία για το ποδοσφαιρικό τμήμα.
  2. Συζήτηση/Έγκριση

 

Μάριος Αργυρίδης

Πρόεδρος

—————————————————————————————————————————————-

Αθλητικός Σύλλογος ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας

26/06/2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Καλούνται όλα τα μέλη του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ σε ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023, στις 19:00 στο χώρο δεξιώσεων Pavilion (Αβραάμ Αντωνίου 2, Λακατάμια 2330), στη Λευκωσία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 54 του Καταστατικού του Συλλόγου, απαρτία θεωρείται ότι αποτελεί το ½ συν ένα των τακτικών μελών που πλήρωσαν τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά, οπότε όσοι παρευρίσκονται θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.

Σημειώνεται επίσης ότι με βάση το άρθρο 60 του Καταστατικού, Καταστατική Γενική Συνέλευση είναι η ψηφίζουσα ή τροποποιούσα το Καταστατικό, η οποία συνέρχεται κατά τον ίδιο τρόπο ως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Κάθε μέλος που επιθυμεί να υποβάλει εισήγηση για τροποποίηση του Καταστατικού καλείται να την υποβάλει με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι 9 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου επιθυμεί να ζητήσει το υφιστάμενο Καταστατικό του Συλλόγου καλείται να απευθυνθεί στην πιο πάνω διεύθυνση.

Με βάση το Άρθρο 61 του Καταστατικού, δικαίωμα ψήφου στις Συνελεύσεις έχουν όλα τα τακτικά μέλη, πλην των νέων μελών που πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρώσει 3 μήνες ως μέλη. Όλα τα μέλη πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και να έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι τον προηγούμενο μήνα πριν την Συνέλευση. Μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους δεν έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις.

Συνεπώς, καλούνται όλα τα μέλη να τακτοποιήσουν τις συνδρομές τους το συντομότερο δυνατό, για να έχουν δικαίωμα ψήφου στην Καταστατική Γενική Συνέλευση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Παρουσίαση πρότασης για καταστατικές αλλαγές προτεινόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και άλλες αλλαγές προτεινόμενες από άλλα μέλη του Συλλόγου που υπεβλήθησαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου μέχρι η ώρα 12:00 το μεσημέρι της 9ης Ιουλίου 2023.

2. Συζήτηση/Έγκριση

Μάριος Αργυρίδης

Πρόεδρος ‎