Ο Σύλλογος ενημερώνει πως η Εκλογική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 28 ή 29 Απριλίου, ανάλογα με το αγωνιστικό πρόγραμμα της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Μέλη του Συλλόγου υπέβαλαν σχετικό αίτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης που έχει προκύψει από επενδυτή που επιθυμεί να εμπλακεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε με πλειοψηφία, μετά από ψηφοφορία, να μεταθέσει την ημέρα διεξαγωγής της Συνέλευσης από τις 14 Απριλίου που ήταν η αρχική πρόθεση, ώστε να δώσει χρόνο για περαιτέρω επεξεργασία και υποβολή της πρότασης.

Μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Μιχάλης Ιορδάνους, Αντώνης Τσικκουρής, Νικόλας Βαλανίδης και Γιάννος Τραν, υπέβαλαν την παραίτησή τους, διαφωνώντας με την απόφαση.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την Έκτακτη Εκλογική Γενική Συνέλευση θα δοθούν τις επόμενες μέρες.