Ο Σύλλογος υπενθυμίζει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τα Μέλη, εν όψει της Καταστατικής και Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Με βάση το άρθρο 60 του Καταστατικού, δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν εγγραφεί πριν τις 10/04/2019. Όλα τα μέλη θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους μέχρι τον προηγούμενο μήνα πριν τη Συνέλευση, δηλαδή να έχουν εξοφλήσει και τον Ιούνιο του 2019. Μέλη τα οποία δεν θα είναι τακτοποιημένα, δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται ή να συμμετάσχουν στη Συνέλευση.

Τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών, μπορεί να γίνει μέχρι την Παρασκευή 05/07/2019 και ώρα 13:00. Ακολούθως, η διαδικασία θα ανασταλεί, συνεπώς δεν θα γίνονται εισπράξεις στις 08/07/2019 και 09/07/2019, ώστε να ετοιμαστεί το μητρώο των μελών. Εισπράξεις συνδρομών θα γίνονται ξανά την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019, στον χώρο διεξαγωγής της Καταστατικής και Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ωστόσο, καλούνται τα μέλη όπως τακτοποιήσουν έγκαιρα τις συνδρομές τους, για αποφυγή ταλαιπωρίας την ημέρα της Συνέλευσης.

Πληροφορίες σχετικά με τα μέλη: 22025400 (Καθημερινά 09:00-13:00)

Ο Σύλλογος υπενθυμίζει όσους έχουν εγκριθεί ως μέλη και δεν έχουν ενεργοποιήσει την ιδιότητά τους, πως για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Καταστατική και Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν την ιδιότητα του Μέλους μέχρι την Παρασκευή 05/07/2019 και ώρα 13:00.

Σημειώνεται πως δεν θα είναι δυνατό να γίνουν ενεργοποιήσεις μελών την ημέρα διεξαγωγής της Καταστατικής και Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κατά την προσέλευσή τους στον χώρο διεξαγωγής της Καταστατικής και Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα, σε σχέση με την ταυτότητά τους (πολιτική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης).