Προσωπικό

Εκτελεστικός Διευθυντής: Παύλος Νικολαΐδης

Διοικητικός Λειτουργός: Σάββας Σωκράτους

Διοικητικός Λειτουργός: Θεόδωρος Νεοφύτου

Διοικητικός Λειτουργός: Τίνα Μιχαήλ

Λογιστήριο: Γιώτα Ρωτού

Βecome a Beneficial Sponsor

Enjoy your yearly sponsor benefits
Join us

ΧΟΡΗΓΟΙ