Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Κατατέθηκαν η έκθεση δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Σωματείου και η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής. Ακολούθησε συζήτηση επί θεμάτων που τέθηκαν στη Συνέλευση ή ενέγραψαν μέλη του Σωματείου.

Επίσης, εκλέγηκε νέα Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη απο τους Κώστα Πέτσα, Έρικ Νικολάου και Πωλίνα Παπαντωνίου.