Υπενθυμίζεται πως ενόψει της επικείμενης Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης (14-15 Απριλίου), δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους. Ως εκ τούτου, τα μέλη του Συλλόγου καλούνται όπως προχωρήσουν το συντομότερο στην εξόφληση των οφειλόμενων συνδρομών τους. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

• Γραφεία Συλλόγου: Δευτέρα – Παρασκευή 08:30-13:00 και 15:00-17:30

• Εισπράκτορας Συλλόγου: 95118022

• Online πληρωμή: https://www.jccsmart.com/e-bill/8512071

• Για Χρυσά Μέλη: http://bit.ly/2DLlzxG

Πληροφορίες σχετικά με τα μέλη: 22025410 (Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-13:00)