Υπενθυμίζεται πως ενόψει της επικείμενης Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους. Ως εκ τούτου, τα μέλη του Συλλόγου καλούνται όπως προχωρήσουν το συντομότερο στην εξόφληση των οφειλόμενων συνδρομών τους. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

• Γραφεία Συλλόγου: Δευτέρα – Παρασκευή 08:30-13:00 και 15:00-17:30

• Εισπράκτορες Συλλόγου: 95118022 και 97903610 (Λεμεσό)

• Online Ticketing: https://bit.ly/2sghwHu

Για Χρυσά Μέλη: http://bit.ly/2DLlzxG

Πληροφορίες σχετικά με τα μέλη: 22025410 (Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-13:00)