Η Γυναικεία Ομάδα της ΟΜΟΝΟΙΑς ανακοινώνει την κοινή συναινέση λύση της συνεργασίας της με τον team manager της ομάδας, Γιάννη Γιωρκάτζη. Ο κ. Γιωρκάτζης βρισκόταν στο δυναμικό της ομάδας από την αρχή της ίδρυσης της. Αποχωρεί για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Η οικογένεια της γυναικείας ομάδας τον ευχαριστεί για την άψογη συνεγασία του και συμβολή του κατά τα τρία χρόνια πορείας της. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια και ελπίζουμε να συνεργαστούμε ξανά στο μέλλον.