Πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της Έκτακτης Γενικής Καταστατικής Συνέλευσης της ΚΟΠ. Η Καταστατική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για τροποποιήσεις άρθρων του Καταστατικού.

Μετά τις τροποποιήσεις καταργήθηκαν οι θέσεις Α’, Β’, Γ’ Αντιπροέδρων και αυξήθηκαν οι θέσεις των Αντιπρόεδρων της Ομοσπονδίας από τρεις σε τέσσερις. Κάθε θέση θα έχει το δικό της τομέα ευθύνης και συγκεκριμένα στην Επιτροπή οικονομικής διαχείρισης, στις Εθνικές ομάδες, στην Επιτροπή Κριτηρίων και τμήμα μάρκετινγκ και Πρωταθλημάτων.

Άτυπη Γενική Συνέλευση

Στο πλαίσιο της Άτυπης Συνέλευσης της ΚΟΠ που ακολούθησε την Καταστατική Συνέλευση, αντιπροσωπεία του Υπουργείου Οικονομικών από τα τμήματα φορολογίας και κοινωνικών ασφαλίσεων, ενημέρωσε τα Σωματεία για το σχέδιο που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για εξόφληση των οφειλών των Σωματείων προς το Κράτος. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΚΟΠ θα συμβάλει σταδιακά με το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο θα καταβάλλεται απευθείας προς το κράτος.

Για το θέμα της χρησιμοποίησης ποδοσφαιριστών που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ πριν το 18ο έτος της ηλικίας τους, έγινε μια πρώτη ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Όπως ανέφερε ο κ. Κούμας, η Ομοσπονδία επεξεργάζεται συγκεκριμένες προτάσεις και σε κατοπινό στάδιο θα παρουσιάσει ολοκληρωμένη εισήγηση με στόχο να ενισχυθεί η προώθηση του Κύπριου ποδοσφαιριστή.