Ο Σύλλογος υπενθυμίζει αναφορικά με την Καταστατική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

* Η Καταστατική Συνέλευση και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθούν την 29η Μαΐου 2018, στη Διεθνή Κρατική Έκθεση. Η Καταστατική Συνέλευση θα ξεκινήσει στις 16:00 και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18:30.

* Κάθε μέλος που επιθυμεί να υποβάλει εισήγηση για τροποποίηση του Καταστατικού καλείται να την υποβάλλει με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο φαξ 22377496 μέχρι 24 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου επιθυμεί να ζητήσει το υφιστάμενο Καταστατικό του Σωματείου καλείται να απευθυνθεί στην πιο πάνω διεύθυνση. Το Καταστατικό του Συλλόγου, επίσης, είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/2rEMHK0

* Κάθε μέλος που επιθυμεί να εγγράψει θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της Συνέλευσης πρέπει να το ζητήσει γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο 3 μέρες πριν την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εάν θα το εγγράψει ή όχι. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη θέματα που ζητούνται από το 1/3 των μελών.

* Με βάση το άρθρο 57 του Καταστατικού, δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που έχουν εγγραφεί πριν τις 28/02/2018. Όλα τα μέλη θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους μέχρι τον προηγούμενο μήνα πριν τη Συνέλευση, δηλαδή να έχουν εξοφλήσει και τον Απρίλιο του 2018. Μέλη τα οποία δεν θα είναι τακτοποιημένα, δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται ή να συμμετάσχουν στη Συνέλευση.

* Τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών, μπορεί να γίνει μέχρι τις 20/05/2018. Ακολούθως η διαδικασία θα ανασταλεί, ώστε να ετοιμαστεί το μητρώο των μελών και να ολοκληρωθούν οι διαδικαστικές διευθετήσεις που αφορούν τις Συνελεύσεις. Εισπράξεις συνδρομών θα γίνονται ξανά την Τρίτη, 29 Μαΐου 2018, στο χώρο διεξαγωγής των Συνελεύσεων. Ωστόσο, καλούνται τα μέλη όπως τακτοποιήσουν έγκαιρα τις συνδρομές τους, για αποφυγή ταλαιπωρίας την ημέρα της Συνέλευσης.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  1. Γραφεία Συλλόγου: Δευτέρα – Παρασκευή 08:30-13:00 και 15:00-17:30 (μέχρι 18.05, στις 17:30)
  2. Εισπράκτορες Συλλόγου: 95118022 και για Λεμεσό 97903610 (μέχρι 18.05, στις 17:30)
  3. Online Ticketing: https://bit.ly/2sghwHu (μέχρι 20/05, στις 00:00)
  4. Πληροφορίες σχετικά με τα μέλη: 22025410 (Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-13:00)

* Κατά την προσέλευσή τους στο χώρο διεξαγωγής της Έκτακτης Εκλογικής Συνέλευσης, τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα, σε σχέση με την ταυτότητά τους (πολιτική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης).