Ο Σύλλογος υπενθυμίζει αναφορικά με την Καταστατική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

• Η Καταστατική Συνέλευση και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθούν την 29η Μαΐου 2018, στη Διεθνή Κρατική Έκθεση. Η Καταστατική Συνέλευση θα ξεκινήσει στις 16:00 και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18:30.

• Με βάση το άρθρο 57 του Καταστατικού, δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που έχουν εγγραφεί πριν τις 28/02/2018. Όλα τα μέλη θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους μέχρι τον προηγούμενο μήνα πριν τη Συνέλευση, δηλαδή να έχουν εξοφλήσει και τον Απρίλιο του 2018. Μέλη τα οποία δεν θα είναι τακτοποιημένα, δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται ή να συμμετάσχουν στη Συνέλευση.

• Εισπράξεις συνδρομών θα γίνονται την Τρίτη, 29 Μαΐου 2018, στο χώρο διεξαγωγής των Συνελεύσεων.

• Δεν θα είναι δυνατό να γίνουν ενεργοποιήσεις μελών, την ημέρα διεξαγωγής των Συνελεύσεων.

• Κατά την προσέλευσή τους στο χώρο διεξαγωγής των Συνελεύσεων, τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα, σε σχέση με την ταυτότητά τους (πολιτική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης).