Μετά από σχετική διευκρίνιση που το Σωματείο ζήτησε και έλαβε σήμερα από την ΚΟΠ σε σχέση με την εφαρμογή κεντρικού μητρώου κατόχων κάρτας φιλάθλου, ενημερώνουμε τους φίλους της ομάδας μας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν αγώνες Ποδοσφαίρου Σάλας (Φούτσαλ) ή/και Γυναικείου Ποδοσφαίρου, τα ακόλουθα:

  1. Οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να προσέλθει στο στάδιο για να παρακολουθήσει αγώνα,  ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να κατέχει και να επιδεικνύει όποτε του ζητηθεί, εκτός από το εισιτήριο την κάρτα φιλάθλου του.
  2. Η έκδοση του εισιτηρίου σε οποιοδήποτε πρόσωπο είναι εφικτή μόνο με την επίδειξη κάρτας φιλάθλου.
  3. Με έναν αριθμό μητρώου εκδίδεται μόνο ένα εισιτήριο εισόδου.
  4. Οποιοδήποτε άτομο άνω των 14 ετών εισέρχεται στο στάδιο, θα πρέπει να φέρει μαζί του την κάρτα φιλάθλου, είτε σε πλαστική μορφή είτε σε ηλεκτρονική.

 

Εξαιρούνται κατοχής και επίδειξης κάρτας φιλάθλου:

  1. Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), με την προϋπόθεση της επίδειξης της επίσημης ταυτότητας ΑμεΑ. Οι συνοδοί ΑμεΑ είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους την κάρτα φιλάθλου και εισιτήριο εισόδου.
  2. Άτομα κάτω των 14 ετών.
  3. Κάτοχοι διαπιστεύσεων του σταδίου π.χ μέλη αποστολών, υπάλληλοι σταδίου, δημοσιογράφοι.