Τμήματα Κανονικό Μαθητικό Παιδικό Μελος
Boc Visa
Συνταξιούχοι
Δ2 – Δ5 Platinum stands 106, 107, 204, 205 και 206 450 250* 100* 405 385
Gold stands 105, 108, 203 και 207 310 200 80 280 265
Silver stands 103, 104, 109, 110,
201,202, 208 και 209
270 180 60 245 230
Corner stand 111 250 160 50 225 215
Δ1 + Δ6 Gold stands 304, 307, 403 και 405 310 200 80 280 265
Silver stands 302, 303, 308, 309,
310, 401, 402, 406 και 407
270 180 60 245 230
Α1 – Α4 East A stands 127, 128, 129, 130, 222, 223, 224 270 180 70 245 230
East B stands 126, 131, 219, 220, 221, 225 και 226 250 160 60 225 215
Family stands 123, 124 και 125 500 (2+1) 540 (2+2) 580 (2+3)
Β1 – Β4 Green stands όλα τα τμήματα 160 160 60 160 160