Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση στα γραφεία του Συλλόγου, στην οποία προσκλήθηκαν εκπρόσωποι των δύο συνδυασμών και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι, που διεκδικούν τη ψήφο των μελών, στην Έκτακτη Εκλογική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 02 Μαΐου 2018.

Στους παρευρισκόμενους έγινε ενδελεχής ενημέρωση για διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν τη Συνέλευση. Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων σε εποικοδομητικό κλίμα, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή της Συνέλευσης και της εκλογικής διαδικασίας.