Υπενθυμίζεται πως ενόψει της Έκτακτης Εκλογικής Συνέλευσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους, μέχρι τον Απρίλιο του 2018. Ως εκ τούτου, τα μέλη του Συλλόγου καλούνται όπως προχωρήσουν στην εξόφληση των οφειλόμενων συνδρομών τους.

Η διαδικασία πληρωμής συνδρομών θα συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή, 29 Απριλίου 2018 και ακολούθως θα σταματήσει για δύο ημέρες, προκειμένου να ετοιμαστεί το μητρώο μελών. Εισπράξεις συνδρομών θα γίνονται ξανά την Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018, στο χώρο διεξαγωγής της Έκτακτης Εκλογικής Συνέλευσης.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

• Γραφεία Συλλόγου: Δευτέρα – Παρασκευή 08:30-13:00 και 15:00-17:30 (μέχρι 27.04, στις 17:30)

• Εισπράκτορες Συλλόγου: 95118022 και για Λεμεσό 97903610 (μέχρι 27.04, στις 17:30)

• Online Ticketing: https://bit.ly/2sghwHu (μέχρι 29/04, στις 00:00)

Πληροφορίες σχετικά με τα μέλη: 22025410 (Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-13:00)