Αθλητικό Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας
28/06/2018

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018, στις 16:00 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στην Λευκωσία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου, απαρτία θεωρείται ότι αποτελεί το ½ συν ένα των τακτικών μελών που πλήρωσαν τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά, οπότε και όσοι παρευρίσκονται θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.

Κάθε μέλος που επιθυμεί να εγγράψει θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της Συνέλευσης πρέπει να το ζητήσει γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο 3 μέρες πριν την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εάν θα το εγγράψει ή όχι. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη θέματα που ζητούνται από το 1/3 των μελών.

Δικαίωμα ψήφου στις Συνελεύσεις έχουν όλα τα τακτικά μέλη, πλην των νέων μελών που πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρώσει 3 μήνες ως μέλη.

Όλα τα μέλη πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι το προηγούμενο μήνα πριν τη Συνέλευση. Μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Κατάθεση της Έκθεσης Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Κατάθεση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Σωματείου
3. Κατάθεση έκθεσης ελεγκτικής επιτροπής
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
5. Συζήτηση.
6. Συζήτηση θεμάτων τα οποία ενέγραψαν μέλη του Σωματείου όπως προβλέπεται στο Καταστατικό.
7. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής