Παρατίθεται στον πιο κάτω σύνδεσμο, γραπτή δήλωση του κ. Σταύρου Παπασταύρου.

Γραπτή δήλωση