Ενόψει της Έκτακτης Εκλογικής Συνέλευσης, ο Σύλλογος ενημερώνει για την κατάσταση των Μελών του:

  • 2020 είναι τα εγγεγραμμένα Μέλη στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου

 

  • Τα Μέλη του Συλλόγου, κατά ηλικιακές κατηγορίες:
    • 18-39 ετών: 746 Μέλη (36.9%)
    • 40-65 ετών: 1022 Μέλη (50.5%)
    • 65+ ετών: 252 Μέλη (12.4 %)

 

  • Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, δικαίωμα ψήφου στην επικείμενη Έκτακτη Εκλογική Συνέλευση, διατηρούν 868 Μέλη, αριθμός ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί, καθώς εισπράξεις συνδρομών θα γίνονται στις 02/05/2018, στον χώρο διεξαγωγής της Έκτακτης Εκλογικής Συνέλευσης.