Η ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο διαχειρίζεται το ποδοσφαιρικό τμήμα του αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας. Οι κυριότερες αξίες της εταιρείας είναι ηγεσία, ακεραιότητα, ομαδικό πνεύμα και υπευθυνότητα.

Αναζητούμε ένα (1) άτομο για την πλήρωση της θέσης του Marketing Manager ο οποίος θα αναφέρεται στον Εκτελεστικό Διευθυντή της Εταιρείας και θα συνεργάζεται στενά με τους Διευθυντές των Επιχειρησιακών μονάδων ( Α΄Ομάδα και Ακαδημίες ) και με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Περιγραφή θέσης

Ο Marketing Manager αναμένεται να εκπονήσει τη στρατηγική του τμήματος του, να σχεδιάσει τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας του brand, να οργανώνει και να διεκπεραιώνει έρευνες της αγοράς. Θα συμμετέχει σε εταιρικές συναντήσεις και σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας για να είναι σε θέση να αναπτύξει καινοτόμες στρατηγικές Marketing και Επικοινωνίας.

Θα έχει την ευθύνη για δημιουργία σχέσεων και συνεργασιών με χορηγούς και γενικότερα με συνεργάτες, μέσα από την ετοιμασία αναφορών και παρουσιάσεων της Εταιρείας.

Θα συντονίζει, σε άμεση συνεργασία με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας, όλες τις ενέργειες εξωτερικής επικοινωνίας και προβολής της Εταιρείας και των δραστηριοτήτων της.

Θα διαχειρίζεται όλα τα αναγκαία υλικά του τμήματος του.

Καθήκοντα και ευθύνες

 • Έρευνα αγοράς
 • Να βοηθά, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας, στην επαφή και το κτίσιμο σχέσεων με τους φιλάθλους
 • Να βοηθά στην προώθηση νέων εκστρατειών και νέων προϊόντων που διατίθενται στην Green Boutique
 • Να προγραμματίζει και να συντονίζει όλες τις ενέργειες του Τμήματος Marketing
 • Να παρουσιάζει την ποδοσφαιρική ομάδα και τα οφέλη που προσφέρονται σε πιθανούς χορηγούς
 • Να προωθεί την αξία του Brand, μέσω εξωτερικών καταχωρήσεων
 • Να συντονίζει δράσεις και εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Τμήμα Εισιτηρίων
 • Να συντονίζει τις εμπορικές συνεργασίες και τις συμφωνίες για χρήση του εμπορικού σήματος

Προσόντα

 • 3-5 χρόνια πείρα στους τομείς των Πωλήσεων, Marketing και Δημόσιων Σχέσεων.
 • Μόρφωση σε επίπεδο Ακαδημαϊκό / Πτυχίο (προτιμητέα)
 • Ομαδικό πνεύμα, ευέλικτος και να μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα στις αλλαγές
 • Εκτεταμένη εμπειρία στη διεύθυνση έργων (Projects)
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα στην εξεύρεση στρατηγικών λύσεων
 • Οργανωτικές ικανότητες στη ταυτόχρονη διαχείριση πολλών έργων
 • Να έχει πάθος για τον αθλητισμό
 • Να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται σε νέες, πρόσθετες επιχειρηματικές ευκαιρίες
 • Να μπορεί να εργάζεται σε ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο περιβάλλον
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας στα Ελληνικά και Αγγλικά

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], μέχρι την Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.