Η ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο ΛΤΔ ζητά ένα (1) άτομο για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

Γραμματέα/Τηλεφωνήτριας

Περιγραφή θέσης

Η Εταιρία αναπτύσσεται και αναζητά Γραμματέα/Τηλεφωνήτρια, για τα νέα γραφεία, στη Λευκωσία. Θα δίνει αναφορά απευθείας στους Διευθυντές της Εταιρίας.

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Να απαντά τις τηλεφωνικές κλήσεις
 • Να διασφαλίζει την αποτελεσματική υποδοχή των επισκεπτών
 • Να ανταποκρίνεται σε ερωτήσεις, απορίες και πληροφορίες
 • Προετοιμασία και αποστολή αλληλογραφίας
 • Να διασφαλίζει την πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητα της γραφικής ύλης

Προσόντα:

 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
 • Εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και καλές επικοινωνιακές ικανότητες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα στο να θέτει προτεραιότητες
 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοιο πόστο

Η θέση είναι για πλήρη απασχόληση, με πενθήμερη εργασία

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], μέχρι την Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018.