Καλούνται όλα τα μέλη του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ σε Έκτακτη Εκλογική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 28 Απριλίου 2018 και ώρα 09:30 στην Αίθουσα Α και Β, στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του Καταστατικού του Σωματείου απαρτία θεωρείται ότι αποτελεί το ½ συν ένα των τακτικών μελών που πλήρωσαν τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά, οπότε και όσοι παρευρίσκονται θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.

Με βάση το άρθρο 58 του Καταστατικού πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να πράξουν τούτο οκτώ μέρες (8 πλήρη 24ωρα) πριν την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης γραπτώς και η πρόταση για συμπερίληψη στον κατάλογο των υποψηφίων θα πρέπει να υποστηρίζεται από δύο μέλη του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά το κλείσιμο των υποψηφιοτήτων καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ετοιμάζει τα ψηφοδέλτια για την ψηφοφορία.

Συνεπώς υποψηφιότητες μπορεί να υποβληθούν από σήμερα μέχρι και τις 20 Απριλίου 2018, η ώρα 17:00 το απόγευμα. Η παράδοση του εντύπου υποψηφιότητας θα γίνεται μόνο δια χειρός καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 11:00-13:00 και 15:00-17:00, στα γραφεία του Σωματείου μας. Δεν θα γίνονται δεκτές υποψηφιότητες που δεν είναι πρωτότυπες ή που έχουν σταλεί στο σωματείο, με οποιοδήποτε τρόπο πέραν των όσων ρητώς αναφέρονται πιο πάνω. Έντυπο υποβολής υποψηφιότητας δημοσιεύεται σήμερα στην ιστοσελίδα του Σωματείου, ενώ αντίγραφο μπορεί να ληφθεί από τον Εκτελεστικό Διευθυντή στα γραφεία του Σωματείου.

Με βάση το άρθρο 14, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν μέλη του Σωματείου εφόσον έχουν παρέλθει 3 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής τους ως μέλη του Σωματείου.

Υπενθυμίζεται στα μέλη μας ότι με βάση το Κεφάλαιο ΙΙ, παράγραφος 5 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος της ΚΟΠ για την περίοδο 2017-2018 απαγορεύεται αυστηρά στο πρωτάθλημα η συμμετοχή σωματείου του οποίου αξιωματούχοι δεν πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Το Κεφάλαιο ΙΙ της Προκήρυξης δημοσιεύεται αυτούσιο στην ιστοσελίδα του Σωματείου μας προς ενημέρωση.

Με βάση το άρθρο 57 του Καταστατικού, δικαίωμα ψήφου στις Συνελεύσεις έχουν όλα τα τακτικά μέλη, πλην των νέων μελών που πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρώσει 3 μήνες ως μέλη. Όλα τα μέλη πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και να έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι τον προηγούμενο μήνα πριν τη Συνέλευση. Μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  1. Έναρξη εργασιών – Εκλογή Προέδρου Συνέλευσης
  2. Απολογισμός από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο με ομιλία του απερχόμενου Προέδρου του Σωματείου.
  3. Συζήτηση
  4. Έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της διαδικασίας εκλογής και ψηφοφορίας που θα προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
  5. Παρουσίαση θέσεων υποψηφίων
  6. Εκλογές

Ανδρέας Πασιουρτίδης
Γενικός Γραμματέας Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας
12/04/2018


Έντυπο υποβολής υποψηφιότητας

Το κεφάλαιο ΙΙ της προκήρυξης της ΚΟΠ